Kawa single origin

Single origin jest to nazwa określająca kawę jednorodną i pochodzącą ze ściśle określonego miejsca geograficznego. Kawa taka cechuje się smakiem charakterystycznym dla danego miejsca, uprawy i odmiany botanicznej. Smak ten uwarunkowany jest rodzajem gleby, ukształtowania terenu, jego wysokością a także wysokością i długością geograficzną. Kawa taka jest obiektem zainteresowania przede wszystkim koneserów kawy ze względu na jej przejrzystość smakową charakterystyczną dla danego miejsca uprawy.